Correspondència

Fa temps que no ens veiem, tal vegada no ens coneixem…, però ens pressentim, ens esperem o potser un dia arribem a estimar-nos i, en la distància, ens pensem, o en la proximitat, com amb les amigues i els amics… Ha arribat l’hora de trobar-nos. Dir el que calgui dir; perquè si un dia vam estar juntes o si ara ens pressentim, és que de les més estranyes maneres ens estimem o podem organitzar-nos, cosa que és el mateix. Ha arribat l’hora de trobar-nos.

—Aquí trobaràs les nostres Missives i Crides que fem nostres.

Ha arribat l’hora.

Hace tiempo que no nos vemos, tal vez no nos conocemos…, pero nos presentimos, nos esperamos o quizá un día llegamos a amarnos y, en la distancia, nos pensamos, o en la cercanía, como con las amigas y los amigos… Ha llegado la hora de encontrarnos. Decir lo que haya que decir; pues si un día estuvimos juntas o si ahora nos presentimos, es que de las más extrañas maneras nos amamos o, lo que es lo mismo, podemos organizarnos. Ha llegado la hora de encontrarnos.

—Aquí encontrarás nuestras Misivas y Llamamientos que hacemos nuestros.

Ha llegado la hora.